Vizyon, Misyon ve Hedefler

Birimin misyon, vizyon ve hedefleri toplumsal ve ekonomik koşullardaki dönüşüme bağlı olarak bölüm yönetim kurulu, dekanlık ve rektörlüğe bağlı mekanizmalar tarafından belirlenmektedir.

 

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü olarak yürütülen eğitim ve öğretim programı çerçevesinde çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkilerine ait temel kavramları vermenin yanı sıra çalışma yaşamına ilişkin ekonomik ve sosyal konularda da araştırmalara olanak sağlanmaktadır.

 

Bölümde,iktisat, sosyoloji, psikoloji, hukuk, yönetim gibi sosyal bilimlerin ışığında çalışma yaşamının incelenmesi ve bu alanda mevcut olan sorunların çözümüne yönelik politikaların analizi hedef alınmaktadır.