Gazi Akademi Genç Sosyal Bilimciler Sempozyumu
11 Mart 2017 14:39

 

 

9-10 Mart 2017 tarihlerinde Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde düzenlenen "Gazi Akademi Genç Sosyal Bilimciler Sempozyumu"nda panel başkanlığını Doç. Dr. Yücel UYANIK hocamızın yaptığı "Çalışma Hayatının Güncel Sorunları" oturumu gerçekleştirildi.

 

 

Bölümümüzü temsilen "Çalışma Hayatında İstatistik Okuma: Neden ve Nasıl?" konu başlığı ile Arş. Gör. Okan Güray BÜLBÜL; Borçla Yönetmek:2000’li yıllarda Türkiye’de Borçlanma ve Borçluluk" konu başlığı ile Arş. Gör. Mehmet Atilla GÜLER; "Finans Sektöründe Kraliçe Arı Sendromu: Ankara İlinde Bir Uygulama" konu başlığı ile Arş. Gör. Sezin MİÇOOĞULLARI ve "İşçinin Kişiliğini Gözetme Borcu" konu başlığı ile Arş. Gör. Pamir BAŞER sunumlarını gerçekleştirdi.

 

 

"Çalışma Hayatının Güncel Sorunları" oturumu, Bölüm Başkanımız Prof. Dr. Eyüp BEDİR ve Bölüm Başkan Yardımcımız Doç. Dr. Mehmet Merve ÖZAYDIN hocamızın konuşmacılara plaketlerini takdim etmelerinin ardından son buldu.