ÇEKAT

                                                 

 

Araştırma Topluluğunun Tanımı

Gazi Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü'nü çalışma hayatına tanıtmak, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü öğrencilerinin alana dair panel, konferans, sempozyum, mesleki geziler vb. sosyal faaliyetler yürütmesini sağlamak ve öğrencilerin teorik bilginin yanında pratik bilgiyi de edinmesi için staj imkanı gibi fırsatlar sağlamak amacı ile kurulmuş bir öğrenci topluluğudur.

 

Topluluğun Akademik Danışmanı

Doç. Dr. Yücel UYANIK

yuyanik@gazi.edu.tr

                                  

 

ÇEKAT’ın Temel Amacı:

Öğrenciler ile mezun olduklarında muhatap olacakları meslek çevreleri arasında iletişim kurmak; öğrencilerin sendikalar, kamu kurumları, özel sektör kuruluşları ve sivil toplum örgütleri gibi yapılarla ilişki kurmasını sağlamak; Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri disiplinini bu kurumlara tanıtmak ve bu konuda fikir sahibi olmalarını sağlamaktır.

 

Topluluk Başkanı

Emine ONUR

emineonur555@gmail.com

 

Topluluğun amaçları:

 • Gazi Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü’nde okuyan öğrencilerin birbirleri arasında, öğrenciler ile bölümümüz hocaları arasında ve öğrenciler ile üniversitemiz arasında iletişimi ve etkileşimi sağlamak.
 • Bölüm öğrencilerinin çeşitli istek, talep, beklenti ve şikâyetlerinin dile getirileceği bir platform oluşturmak.
 • Öğrencilere Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü'nü ve disiplinini, çalışma alanlarını ve çalışma yaşamını tanıtmak.
 • Öğrencilerin ders dışında bölüme ve hayata dair bilgi, görgü ve deneyimlerini arttırıcı nitelikte sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlemek.
 • Gazi Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü’nün ve öğrencilerinin kamu kurumları, endüstri ilişkilerinin tarafları ve çalışma hayatı dinamikleri ile kurumsal iletişim, etkileşim ve işbirliğini sağlamak.
 • Öğrencilerin derslerde öğrendiği teorik bilgilerle, çalışma hayatının günlük pratikleri arasında bağlantı kurmak amacı ile öğrencilere staj imkanları yaratmak;
 • İlgi duyan öğrencilerin güncel bilgiler hakkında donanımını sağlamak için basın, yayın faaliyetlerinde bulunmak.
 • Bölümümüzden mezun olacak öğrencilerin çalışma alanlarının bulunduğu sektörlerde kolay ve verimli istihdamını sağlamak amacıyla tanıtım faaliyetleri yapmak ve işbirliği gerçekleştirmek.

 

ÇEKAT’ın Önemli Özellikleri:

 • Türkiye’nin en eski öğrenci topluluklarındandır ve fakültemizin ilk öğrenci topluluğudur.
 • Ülkemizde YÖK döneminde kurulan ilk öğrenci topluluğudur ve kuruluştaki ilk tüzüğü YÖK tarafından “öğrenci toplulukları için model yönetmelik” kabul edilmiştir.
 • Bölüm bazında her sınıfta ikişer temsilci seçilerek, bu temsilcilerden yapılan seçim ile yönetim kurulunun belirlenmesi esasına göre örgütlenme modeli ve bunun yanında çalışma prensibi ile 1990 yılından sonra kurulan birçok öğrenci topluluğuna model teşkil etmiştir.
 • 1990 yılından itibaren sendikalardan, kamu kuruluşlarından, sivil toplum örgütlerinden ve üniversitemizden bir çok ödül ve onur belgesi almıştır.

Topluluk anasayfası: http://topluluklar.gazi.edu.tr/site/cekat/tr/