Preloader Image Preloader Image Preloader Image Preloader Image Preloader Image Preloader Image Preloader Image Preloader Image Preloader Image Preloader Image Preloader Image Preloader Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Dersleri 2013 Öncesi (Arşiv)

 

 

 

 1.Yıl
1.Dönem (Güz)
2.Dönem (Bahar)
Zorunlu Dersler
Sosyal Politika (CALI 101, 3 Kredi)
Çalışma Ekonomisine Giriş (CALI 102, 3 Kredi)
Sosyal Psikoloji (CALI 103, 3 Kredi)
Sosyoloji (CALI 104, 3 Kredi)
Matematik I (EKON 103, 3 Kredi)
Matematik II (EKON 104, 3 Kredi)
İktisada Giriş I (IKTI 101, 3 Kredi)
İktisada Giriş II (IKTI 102, 3 Kredi)
Anayasa Hukuku (KAMU 101, 3 Kredi)
İşletme Bilimine Giriş (ISLE 199, 3 Kredi)
Hukukun Temel Kavramları (KAMU 103, 3 Kredi)
İdare Hukuku (KAMU 201, 3 Kredi)
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (TAR 101, 2 Kredi)
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II (TAR 102, 2 Kredi)
Türk Dili I (TUR 101, 2 Kredi)
Türk Dili II (TUR 102, 2 Kredi)
Enformatik I (ENFO 101, 2 Kredi)
Enformatik II (ENFO 102, 2 Kredi)
Temel İngilizce I (YAD 101 , 3 Kredi)
Temel İngilizce II (YAD 102 , 3 Kredi)
2.Yıl
3.Dönem (Güz)
4.Dönem (Bahar)
Zorunlu Dersler
Sosyal Güvenlik Teorisi (CALI 201, 3 Kredi)
İstihdam Teorileri ve Politikası (CALI 202, 3 Kredi)
Bilimsel Araştırma Teknikleri (CALI 203, 3 Kredi) 
Sosyal ve Siyasi Düşünceler Tarihi (CALI 204, 3 Kredi)
Mikro İktisat (IKTI 299, 3 Kredi)
Makro İktisat (IKTI 288, 3 Kredi)
Muhasebe I (ISLE 121, 3 Kredi)
Temel İngilizce IV (ING 202, 3 Kredi)
Ticaret Hukuku (ISLE 198, 3 Kredi)
Muhasebe II (ISLE 122, 3 Kredi)
Borçlar Hukuku (KAMU 205, 3 Kredi)
Kamu Maliyesi (MALI 102, 3 Kredi)
Temel İngilizce III (YAD 201, 3 Kredi)
Ferdi İş Hukuku (CALI 206, 3 Kredi)
3.Yıl
5.Dönem (Güz)
6.Dönem (Bahar)
Zorunlu Dersler
Sosyal Güvenlik Hukuku (CALI 301, 3 Kredi)
Ücret Teorisi ve Politikası (CALI 302, 3 Kredi)
Sendikalar Hukuku (CALI 303, 3 Kredi)
Toplu İş Hukuku (CALI 304, 3 Kredi)
Medeni Hukuk (Şahsın Hukuku) (KAMU 104, 3 Kredi)
Çalışma Sosyolojisi (CALI 306, 3 Kredi)
Seçmeli Dersler
Bu dönem iki seçmeli ders seçmelisiniz.
Bu dönem iki seçmeli ders seçmelisiniz.
Bilişim Sistemleri (ENFO 201, 3 Kredi)
Uluslararası Sosyal Politika (CALI 322, 3 Kredi)  
Para Banka (IKTI 388, 3 Kredi)
Türkiyede ve Dünyada Sendikacılık (CALI 324, 3 Kredi)
İktisat Politikası (IKTI 499, 3 Kredi)
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (CALI 326, 3 Kredi)
Vergi Usul Hukuku (MALI 202, 3 Kredi)
Kıymetli Evrak Hukuku (ISLE 202, 3 Kredi)
Kariyer Gelişimi Süreçleri ve Kariyer Kuramları  (CALI 303, 3 Kredi)
Sermaye Piyasaları (IKTI 307, 3 Kredi)
İstatistik ve Olasılığa Giriş  (EKON 101, 3 Kredi)
Bilgi Toplumu ve Çalışma İlkeleri (CALI 328, 3 Kredi)
4. Yıl
7. Dönem (Güz)
8. Dönem (Bahar)
İnsan Kaynakları Yönetimi (CALI 403, 3 Kredi)
Gelir Dağılımı ve Politikaları (CALI 402, 3 Kredi, Zorunlu)  
Çalışma Psikolojisi (CALI 405, 3 Kredi)
İş Hukuku ve Tatbikatı (CALI 404, 3 Kredi)  
Türkiyenin Toplumsal Yapısı (CALI 407, 3 Kredi)
Finansal Yönetim (ISLE 299, 3 Kredi)
Türk Vergi Sistemi (MAL 399, 3 Kredi)
 
  Seçmeli Dersler
Bu dönem iki seçmeli ders seçmelisiniz.
Bu dönem iki seçmeli ders seçmelisiniz.
Avrupa Birliği İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku (CALI 421, 3 Kredi)
İş Değerlendirmesi (CALI 422, 3 Kredi)
İktisadi Düşünceler Tarihi (IKTI 401, 3 Kredi)
Endüstri İlişkileri (CALI 426, 3 Kredi)
 
Uluslararası İktisat (IKTI 399, 3 Kredi)  
Maliyet Muhasebesi (ISLE 288, 3 Kredi)
Finansal Tablolar Analizi (ISLE 388, 3 Kredi)
Organizasyonlarda Davranış (ISLE 361, 3 Kredi)
Türkiye Ekonomisi  (İKTİ 402, 3 Kredi)
Örgütsel Psikoloji  (CALI 423, 3 Kredi)
Yoksulluk Ekonomisi  (CALI 428, 3 Kredi)
İş Gücü Piyasaları  (CALI 424, 3 Kredi)
 
Avrupa Birliği Sosyal Politikası  (CALI 427, 3 Kredi)